Úvod

Vítám Vás na těchto stránkách, které jsou věnovány uvolňování stresu, obnově zdraví, úspěšné seberealizaci a životní spokojenosti.

Ráda bych přispěla k tomu, abyste našli úlevu, radost a energii pro uskutečnění svých přání. Abyste odstraněním bloků a zábran mohli využívat úžasný potenciál svého těla, mozku a srdce. Poskytuji například specializované semináře (viz Léčebné kódy) a sezení, které pomáhají najít a odstranit příčiny stresu a mylných názorů, které v důsledku ohrožují zdraví, hezké vztahy, vytváří strach, bolest a neúspěchy. 
 
Máte možnost využít přínosu metod,vyvinutých lékaři a psychology, které spojují nejnovější vědecké poznatky o mysli, zákony kvantové fyziky i moudré zkušenosti Východu.

 

Upozornění: Poradenské metody, které nabízím, jsou poradenstvím pro osobní rozvoj. Jde o uplatnění relaxačních a regeneračních metod, které významně přispívají k harmonizaci psychiky a energie v těle, a tím ke zvýšení tělesné a duševní kondice. Dle zákona o zdravotní péči smí léčit a diagnostikovat pouze lékař. Nenabízíme tedy zdravotní diagnózy a léčení konkrétních fyzických nebo psychických poruch, nýbrž pomoc při obnovování samoléčebných schopností organismu.

Tyto služby nenahrazují lékařskou péči.  V případě psychických problémů, které jsou léčeny nebo by měly být léčeny psychoterapeutem nebo psychiatrem, nebo pokud klient řeší ve stejné době stejné téma již s jinou poradnou, služby poradny neposkytuji. V případě pochybností o vhodnosti návštěvy (což se týká i možných kontraindikací masáží a cvičení), se prosím poraďte se svými lékaři.