A4M - Akupunktura pro mysl

Kineziologická poradna » A4M - Akupunktura pro mysl

Akupunktura pro mysl odstraňuje zvlášť úporné stresující emoce a myšlenkové postupy, které se nám nedaří opustit jiným způsobem.

Někteří vědci se domnívají, že mozek, spíš než by se v něm myšlenky tvořily, funguje jako „přijímač“, který se ladí na informační pole Země, na energetické vzorce, které existují v informačním poli mimo nás a které s ním souzní.
Velmi zjednodušeně řečeno, pokud nám naladění na některý takový "rozhlasový kanál" jakýmkoli způsobem nevyhovuje (třeba kanál pocitu bezcennosti, sebeobviňování, neschopnosti a další), je nutno se z nalaďování do něj vypnout.

Při sezení A4M tedy dochází, za průběžného použití svalového testu, k identifikaci takovýchto emocí a postojů a k jejich vyléčení, smazání, pomocí poklepávání odpovídající kombinace akupunkturních bodů. Jakmile proběhne odpojení, klient si již tuto emoci nebo myšlenkový postup nevybavuje, čímž získá úlevu a život se mu změní k lepšímu.