A4M - Akupunktura pro mysl

Kineziologická poradna » A4M - Akupunktura pro mysl

Akupunktura pro mysl je metoda vycházející z AFT-techniky přitahovacích polí. Jde o kineziologické sezení, při němž velmi jemnou formou identifikujeme a rušíme zvlášť úporně přetrvávající negativní pocity, emoce a myšlenkové postupy, které se nám nedaří opustit jiným způsobem.

Jako bychom konečně vypnuli napojení na rozhlasový kanál z informačního pole - kanál sebeobviňování, pocitu bezcennosti, podezíravosti ...  

Při sezení A4M tedy dochází, za průběžného použití svalového testu, k identifikaci takovýchto emocí a postojů a k jejich vyléčení a smazání pomocí poklepávání odpovídající kombinace akupunkturních bodů. Jakmile proběhne odpojení, klient si již tuto emoci nebo myšlenkový postup nevybavuje, čímž získá úlevu a život se mu změní k lepšímu.