AFT - terapie

Kineziologická poradna » AFT - terapie

Jak AFT-terapie přitahovacích polí pomáhá? 

Pomáhá při odstraňování stovek nemocí, návyků, stresů a negativních vzorců chování. Zklidňuje psychiku, harmonizuje energetické dráhy v těle. Jemně vyhledává a ruší energie stresu,  které se přesunuly z mysli do těla a vědomě nevnímány vytvářejí energetickou nerovnováhu, základ fyzických a psychických poruch. Je to účinná podpora klasické léčby mnoha nemocí.
Překonává blokující přesvědčení, která by Vám bránila vyhledat a zrušit příčinu Vašeho problému a zbavit se negativity, neúspěchů a nemoci.  Jestliže změníme sebe, své vnitřní postoje, změní se příznivě i lidé kolem nás.Jak myslíme, takovou realitu si vytváříme. Čeho se bojíme, čemu věříme, to přitahujeme.   

Jakých prostředků AFT-terapie přitahovacích polí využívá? 

Využívá dlouholetí práce amerického neuropsychologa MUDr. Eberta včetně jeho znalosti čínské medicíny - působením poklepem na stanovené akupunkturní body na hlavě, krku a na rukách rušíme škodlivé energetické vzorce a harmonizujeme tělo a psychiku na všech úrovních vědomí, které jsou do problému zapojeny.

K identifikaci původu problému, testování a ověřování správnosti postupu odblokování slouží specifický svalový test. 

Jaký je postup?

Po zpracování a odstranění stresující emoce a myšlenkových postupů od okamžiku příčiny přistupujeme k využívání speciálních poklepávacích předpisů pro podpůrnou léčbu konkrétní řešené fyzické nemocí nebo lehčí psychické poruchy, kdy klient není pacientem odborného lékaře psychiatra či psychologa a není toho ani třeba (závislosti, vzdory, opozice a mnoho jiných). V léčbě fyzických nemocí u lékaře pokračujete, bude však často překvapen, jak nezvykle rychle se zlepšujete. Poklepávání je snadné, provádíte si ho obvykle podle zaškolení ještě určitou dobu doma, nejlépe do odeznění všech potíží. Chronická porucha nějakou dobu vznikala a potřebuje se zase určitou dobu spravovat.