Bachovy esence pro zvířata

Bachovy esence » Bachovy esence pro zvířata

 

č

Esence

STAV, KDY POUŽIJEME ESENCI

1

Řepík lékařský

Zvířata neprojevují vnitřní fyzické a psychické utrpení, které prožívají. Horlivě se snaží potěšit pána. Je však možno vidět utrápený a úzkostný výraz. Mají ošklivou srst, podráždění kůže či projevy nervozity jako zvracení, močení apod. Řepík navozuje jednak klid a spokojenost, pomůže však zvířeti také vyjádřit, když ho něco bolí a trápí.

2

Topol osika

Bázlivost, strach z neznámého, nového, chození ven. Osika zklidňuje dýchání, svalové napětí a zdravotní potíže ze stresu.

3

Buk lesní

Podrážděnost, nesnášenlivost, citlivost na změnu režimu, jiné zvíře, pohledy, zvuky, změny počasí ... Pomáhá ke snášelivosti, proti agresi, proti alergiím z prostředí ...

4

Zeměžluč lékařská

Přehnaná podřízenost, nejistota, stále se snaží potěšit a zavděčit, nechají se zneužívat, přetěžovat. Lze použít na posílení po nemoci, dodání elánu a asertivity....

5

Rožec - Voskovka

Stále se obrací na pána, co má dělat. Napodobování, nedospělé chování. Rožec pomáhá k sebejistotě, sebedůvěře a důvěře....

6

Slíva třešňová - Mirabelka

Extrémní strach, neovladatelný vztek nebo naopak panika, sebepoškozování, usmrcování narozených mláďat, extrémní reakce při úleku, fobie. Slíva přispívá k sebeovládání a klidu.

7

Pupen jírovce, koňského kaštanu

Potíže s učením novým věcem a poslušnosti. Opakují stejnou chybu a zlozvyky. Sklon k plísním, zranění, nemocem. Esence pomáhá k duševní čilosti a používání zkušeností.

8

Čekanka obecná

Vlastnické a ochranitelské chování (útočí, když k pánovi někdo přijde, kočka se stále věší na majitele), upoutávají na sebe veškerou pozornost, trucují, když není po jejich a ničí věci...

9

Bílá lesní réva

Zmatenost, nepozornost a nedostatek zájmu, nuda, lenost, při šoku, když je zvíře na dotek studené, při zhroucení, mdlobách, epilepsii, po operaci proti otupělosti ... Clematis pomáhá zvířeti žít v přítomnosti, navozuje soustředěnost a pozornost.

10

Plané jablko

Při všech stavech, kdy zvíře potřebuje získat pocit své hodnoty a očistu zevně i zevnitř – kožní potíže, zácpa, inkontinence, posedlost zevnějškem. Léčí nákazu, otravu, na parazity, alergie, detoxikaci, při antibiotické léčbě ...

11

Jilm

Nepřiměřené chování, sesypou se, když cítí přetížení. Při vyčerpání chorobou, když mají stejné onemocnění jako majitel (řeší jeho stresy), stresové alergie ....

12

Hořec nahořklý

Rychle ztrácejí odvahu, vzdávají se, přestávají jíst, např. po neúspěchu, ztrátě pána nebo druhého zvířete. Když přijdou do útulku, jsou v kleci místo v domě, jsou apatická, spí. Hořec pomáhá zvířatům vrátit se fyzicky i psychicky do formy.  ...

13

Hlodaš evropský-Kručinka

Naprostá beznaděj a zoufalství, vzdávají to. Přišli o potomky, nemohou se hýbat, letargie, nedostatek energie, nereagují na povzbuzení. Hlodaš navrací odolnost a vitalitu.

14

Vřes obecný, skotský

Nereagují na příkazy, neustále vyžadují pozornost, jinak ničí věci, dělají hluk. Vřes umožní vyrovnanost a menší soustředění na sebe.

15

Cesmína ostrolistá

Zbytečná nespokojenost, žárlivost, zlomyslnost, pocit ztráty bezpečí, vzdor, agrese bez zjevné příčiny. Pomáhá také při náhlých prudkých zdravotních potížích....

16

Zimolez kozí list

Léčí stesk po domově a obtížné přizpůsobení novému prostředí a majiteli. Když se stále vrací do starého domova, teskní po zemřelém majiteli. Posílení ve stáří a po vážné nemoci.

17

Habr obecný

Léčí slabost, neschopnost něco zvládnout pro únavu fyzickou i psychickou. Když jsou u nemocných zvířat příznaky více ráno a během dne ustupují. Pro zvířata trpící rakovinou...

18

Netýkavka žlázonosná

Hyperaktivita, netrpělivost. Při učení a práci spěchají, tím dělají chyby. Netýkavka uklidňuje přílišný temperament a prosazování vůle. Navozuje klid a trpělivost. Je užívána na zažívací potíže nesouvisející se stravou, svalové křeče a bolesti od nich, podráždění kůže, napětí při ošetření....

19

Modřín opadavý

Váhavost, ztráta sebedůvěry. Pro zvíře nějakou dobu týrané, nebo které ztratilo své postavení, které je třeba přemlouvat, snadno se vystraší, má slabou imunitu...... Modřín obnovuje sebejistotu a odvahu.

20

Kejklířka skvrnitá

Léčí i výraznou nervozitu, fobie  a strach z konkrétních věcí, lidí, zvuků, ohňostroje.... Pomáhá zvířatům před závodem, jízdou v autě. Pomáhá léčit srdeční poruchy ....

21

Hořčice polní

Pro zvířata, na kterých je vidět, že jsou psychicky na dně, nebo když majitel cítí, že zvíře není v pořádku, ale ještě není zjevné, o co jde. U nemoci s rychlým nástupem.

22

Dub letní

Pro silná zvířata, která pracují i přes vyčerpání, neumí odpočívat, skrývají slabost, potřebují zaměstnání, jinak se chovají obsesivně. Pro zvířata normálně silná a odvážná, která už nejsou schopna bojovat s nemocí nebo životem. Dub obnovuje vitalitu, sílu a odolnost.

23

Oliva

Pomáhá při tělesné i duševní únava a vyčerpání po činnosti, nemoci, závodech, když se ztratila a dlouho se musela o sebe sama starat, byla někde zavřená nebo se vzbudila po zimě ... Možno dávat preventivně před závody proti únavě ...

24

Borovice lesní (skotská sosna)

Pro navození pozitivního postoje při pocitech viny a zkroušenosti a jejich prožívání s majitelem, který si třeba vyčítá, že pro zvíře neudělal, co bylo třeba...

25

Červený kaštan jírovec

Přehnané ochranitelské postoje a obavy. Matka nikoho nepustí k mláďatům, nechce je odstavit, příliš se stará o děti pánů. Pro zvíře příliš ochraňující majitele, kočku stále stěhující malá koťata. Vhodný také pro úzkostného majitele.

26

Devaterník penízkovitý

V případě paniky a děsu. Zvíře může být studené a třást se, může být nebezpečné sobě a okolí. Pro zvíře, které se bojí chodit ven. Když ze strachu bojuje ve snaze o únik. Při úžehu, úpalu se závratěmi nebo bezvědomím. Devaterník dává odvahu, statečnost a klid.

27

Voda z léčivých pramenů

V případě dominantního nebo hypochondrického chování, nepružnosti psychické i tělesné,  nedostatečné přizpůsobivosti a stresu při změnách, tvrdohlavosti, pro matky, které se odbývají kvůli potomkům.  Může jít o nesebevědomé zvíře, které si kupuje pozornost výkonem .... Voda z pramenů se používá také při artritických stavech.

28

Chmerek roční

Změny nálad z extrému do extrému, nemoci s proměnlivými příznaky, třeba zácpa x průjem, kolísání teploty, zmatenost, ztráta rovnováhy, závratě, kinetóza, hormonální nerovnováha, dezorientované chování ... Chmerek obnovuje stabilitu a vyrovnanost.

29

Snědek okoličnatý

Na psychický, emoční a fyzický šok pro obnovení klidu. Divoká zvířata po odchytu, zvířata v rodeu, po operaci, porodu, nehodě, traumatu,při nemocech vyvolaných traumatem, po poškození tkání a šoku otravou, při citové i fyzické bolesti .... Pro zvířata vyděšená střelbou Pro matky, které přišly o mláďata ...

30

Kaštan jedlý

Pro zvířata, která dosáhla hranice fyzické a psychické bolesti a utrpení a vzdala se, nebo při odloučení od pána odmítají potravu, až umírají hlady. V případě, kdy po nemoci vypadá stav beznadějný. Při nedobrovolném zajetí, při sebeubližování, kolice, potížích s porodem Kaštan léčí extrémní utrpení a navozuje odolnost a vytrvalost.

31

Sporýš lékařský

Hyperaktivita, přehnané nadšení a snažení se. Při péči o zvíře se zlomeninou, u nervových potíží. Pro zvířata, která jsou stále v napětí z nadšení a nedočkavosti a neumí se uvolnit  Mohou trpět svalovými bolestmi či ztuhnout. Sporýš pomáhá k sebeovládání.

32

Vinná réva

Agresivita týkající se postavení a teritoria. Dominantnost. Bezohledné chování, šikana, děsí druhé. Snaží se ovládat území, zvířata i lidi. Agresivita může být třeba u koček i při hře, obraně území a sebeobraně. Réva obnovuje pozitivní projevy vůdčích povah.

33

Vlašský ořech

Léčí potíže s přizpůsobením se novým okolnostem. U samic, přicházejících do říje, po kastraci, ztrátě části těla, v březosti, při závažných změnách v domácnosti ... Při kožní alergii v důsledku změn stravy nebo prostředí, při dlouhé hospitalizaci, před eutanasií, před a po anestezii, při dlouhé cestě do nového domova ....

34

Žebratka bahenní - Kakost

Léčí netečnost, lhostejnost, rezervovanost. Pro zvířata, která dávají přednost odstupu a samotě, pokud jim to není přirozené.  Při odstraňování cizích těles z uší, kůže ...

35

Bílý nebo koňský kaštan

Na roztržitost, neklidný spánek. Obsesivní chování – neustálé olizování, kousání kůže do krve, vrtění ocasem, vytrhávání chlupů ... U opakovaných nemocí, např. revmatických nebo alergiích. Tato esence pomáhá navrátit schopnost odpočívat.

36

Sveřep větevnatý-Oves hluchý

U zvířat, která mají schopnosti a nadání, ale neumí je uplatnit nebo nemají cílené vedení. Jestliže přestala vykonávat zaměstnání, pro které byla vycvičena. U zvířat, kterým bylo zabráněno v plnění přirozených funkcí. Sveřep obnovuje zaměření schopností a energie.

37

Planá šípková růže

 Pro zvířata v útulcích, ta, které jsou apatická, nejeví zájem o jídlo, nemají energii na pohyb, jsou stále smutná, otrávená, prodělávají dlouhou nemoc nebo jsou v kritickém stavu, kdy to chtějí vzdát a mají studené tělo. Růže dává životní sílu a vůli žít.

38

Žlutá vrba

Pro špatně naladěná a vzdorovitá zvířata. Zvířata, která zřejmě naschvál močí, kam nemají, a dělají další naschvály a škody. Žlutá vrba obnovuje dobrou náladu.

39

Krizová esence

Směs pěti esencí, kterou Dr. Bach vytvořil ke zvládnutí napjatých situací  (šok, stres, strach, tréma, hrůza, pohřeb, hádka, panika, cestování…, zranění, štípnutí, alergie, úpal, otrava, bolest, kolika, srdeční zástava, dušení, spáleniny, krvácení, močové kameny, bezvědomí, horečka, mdloby, záchvaty, narkóza.... ) Možno nakapat i do rány, rostlinám na řez, při zvadnutí nedostatkem vody...)