Kineziologická poradna

Přínos kineziologie One Brain, AFT-terapie přitahovacích polí a A4M - akupunktury pro mysl

Tyto metody nám pomáhají najít a odstranit jemně a rychle příčinu hluboko uloženého stresu, který stojí za našimi životními neúspěchy, bolestí a strachy. Staré traumatické vzpomínky a z nich vzniklá mylná přesvědčení vytváří ničivé energetické frekvence a bloky, které působí na vznik fyzických a psychických problémů. Terapeut pomůže klientovi tuto potlačenou vzpomínku a přesvědčení najít, vysvětlit s odstupem, její obsah zbavit negativní emoce a nalézt nový, pozitivní náhled, smíření, nadhled, pochopení. 

Buněčná paměť obsahuje nezkreslené vzpomínky a skutečnou pravdu o všech prožitých událostech, stejně jako to, jakou výživu, cvičení, léčbu a pochopení jejich člověk potřebuje. Vše potřebné se řečí svalů dozvíme, i když si člověk na vědomé úrovni různé souvislosti a příčiny neuvědomuje. Jsem vlastně prostředníkem mezi Vaším vědomím a vnitřní inteligencí. Vaše vnitřní inteligence je Vaším nejmoudřejším zdrojem rad a pomoci sobě. To bychom při pohovoru na vědomé úrovni nezjistili. Často si vysvětlujeme a pamatujeme situace mylně, podle nějakých dříve nabytých zkušeností, které také bývají plné nedorozumění. Jak se říká, většina toho, čím se trápíme, se nikdy nestala.

Sezení může trvat různě dlouho, podle náročnosti a množství korekcí, které si Vaše tělo vybere pro zajištění pozitivních změn. Specifické možnosti jednotlivých metod jsou upřesněny na dalších záložkách.
                                                                                                 
Samozřejmě nepřerušujeme a nezanedbáváme léčbu lékařem. Lékař se však často diví, jak rychle svého pacienta vyléčil.

 

Upozornění:

Poradenské a energetické metody, které poskytuji, slouží k osobnímu rozvoji, rekondici a regeneraci. Významně aktivujete samoléčebné schopnosti a síly svého organismu a svou duševní kapacitu. Tyto služby podporují, nicméně nenahrazují lékařskou péči. Zdravotní diagnózy a cílené léčení konkrétních zdravotních a psychických poruch náleží, už i dle zákonů, do rukou lékaře. V případě psychických problémů, které jsou léčeny nebo by měly být léčeny psychoterapeutem nebo psychiatrem, nebo pokud řešíte ve stejné době stejné téma již s jinou poradnou, služby poradny neposkytuji. V případě pochybností o vhodnosti návštěvy (což se týká i možných kontraindikací masáží a cvičení), se prosím poraďte se svými lékaři.Děkuji.