Kineziologická poradna

Co je kineziologie? 

Kineziologie je v původním významu nauka o mechanických zákonitostech fungování pohybového systému. Je využívána ve fyzioterapii. Jestliže jsou některé svaly oslabené, pak hledáme původce ve svalech zablokovaných, nebo v nemocných orgánech, a podle zjištění probíhá léčba. 

Postupně začala být technika testu svalové odezvy (kineziologického testu), kdy svaly reagují na stav nervového a energetického systému a zajišťují komunikaci s mozkem, využívána specializovanými způsoby pro dohledání a léčení příčin oslabení a blokád jak fyzického, tak psychického původu. Více pod záložkami Kineziologie One Brain, AFT-terapie přitahovacích polí a A4M – Akupunktura pro mysl.

Kde kineziologii využíváme? 

Nejenže dnes slouží k nalezení příčin fyzických a energetických poruch a nemocí a výběru vhodných korekcí k nastolení harmonie ve fyzickém těle, nýbrž ji v úspěchem používáme také v oblasti nastolení duševní pohody, osobního rozvoje a koučinku. Komunikace s mozkem pomocí zpevnění nebo oslabení svalu na podněty slouží i zdravým lidem k zjištění a vyléčení podprahových programů a přesvědčení, které blokují jejich sebevědomí, kreativitu, soustředění a schopnost učení, vstřícnost, vztahy, životní uplatnění, schopnost finančního zajištění atd.   

Pro koho je kineziologie přínosná? 

Pro toho, kdo uznává vlastní odpovědnost za zlepšení svého zdraví, úspěchů, vztahů a životní spokojenosti. Podílí se a spolupracuje soustředěně na celém kineziologickém procesu včetně identifikace příčin problému, odblokování emocionální a mentální zátěže a provádění korekcí. Jak v poradně, tak následně aspoň 4 týdny doma, aby mohla být změna myšlení a cítění ukotvena. 

Nezletilé dítě přichází se souhlasem obou rodičů, v doprovodu jednoho z nich a musí být připravené a způsobilé kineziologické sezení podstoupit. 

Pro koho není kineziologie určena? 

Pro nervově labilní a nesoustředěné osoby, pro osoby, které jsou léčeny, nebo připadá v úvahu léčba psychologem nebo psychiatrem.  Pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Pro ty, kteří metodě nevěří  a staví se k ní kriticky, nebo proces zlehčují, nebo přišli na naléhání jiného člověka a nemají motivaci ke změně myšlení a chování. Pro ty, kteří řeší stejná témata ve stejné době ještě v jiné poradně.

Upozornění:

Poradenské a energetické metody, které poskytuji, slouží k osobnímu rozvoji, rekondici a regeneraci. Významně aktivujete samoléčebné schopnosti a síly svého organismu a svou duševní kapacitu. Tyto služby podporují, nicméně nenahrazují lékařskou péči. Zdravotní diagnózy a cílené léčení konkrétních zdravotních a psychických poruch náleží, už i dle zákonů, do rukou lékaře. V případě psychických problémů, které jsou léčeny nebo by měly být léčeny psychoterapeutem nebo psychiatrem, nebo pokud řešíte ve stejné době stejné téma již s jinou poradnou, služby poradny neposkytuji. V případě pochybností o vhodnosti návštěvy (což se týká i možných kontraindikací masáží a cvičení), se prosím poraďte se svými lékaři.Děkuji.