Kineziologie One Brain

Kineziologická poradna » Kineziologie One Brain

Metoda Kineziologie One Brain, to znamená jednotný mozek, dostala své jméno podle možnosti obnovit stresem zablokované proudění energie v těle a mezi mozkovýmií hemisférami, a tím umožnit obnovu maximální mentální kapacity mozku, samoléčících procesů, harmonizace celé bytosti a dodání energie a sil pro uskutečnění záměrů.

Oblastí, kde One Brain pomáhá, je mnoho, například:

- Poruchy učení, paměti, soustředění, projevu před posluchači, čtení, psaní, chování
- Nízké sebevědomí a sebedůvěra, žárlivost, dyslexie, koktavost
- Alergie, astma, ekzémy a jiné zdravotní problémy psychosomatického původu
- Únava, nespavost, neplodnost, pomočování
- Problémy ve vztazích, děti a rodina
- Strachy různého druhu (závislosti, fobie, lehčí deprese), tréma, vnitřní zábrany
- Přitahování problémů, úrazy
- Uvolnění zablokovaných svalových okruhů, bolesti neznámého původu, poúrazové bolesti
- Harmonizace proudění energie meridiány a čakrami
- Peníze a hojnost
- Nalezení východiska a možnosti volby ve zdánlivě bezvýchodné situaci
- Poradenství v oblasti osobního rozvoje

 Při sezení má klient možnost vrátit se bezpečně a pohlédnout s nadhledem a odstupem do někdejší traumatické situace, kdy vznikl emocionální blok, strach, bolest a mylná přesvědčení, která jsou příčinou dnešního stavu, který ho trápí. Nejde o to, aby znovu trpěl, ale aby si v té době, do které se rozhodl vrátit, něco pochopil, vyříkal, něco vyřešil, uzavřel, s něčím se v klidu rozloučil a dosáhl spokojenosti a úlevy. Poté mu terapeut poskytne možnost podpořit pozitivní změnu v mysli a harmonizovat energii jednoduchými fyzickými cviky pro zapojení co nejvíce neuronů, esencemi, kameny, barvami a dalšími způsoby. Jindy se fyzicky korigují stresem zablokované svaly a body na energetických dráhách.

Pro úspěšnou komunikaci je důležité poznat sám sebe a své přirozené chování, kopírující vzorce chování předků, které jsme zdědili. Můžete si zvolit dozvědět se klady a zápory Vašeho temperamentu podle Vašich rysů, což nám vysvětlí důvod nedorozumění s jinými lidmi. Každý člověk je hologram a možnosti kineziologie One Brain jsou nekonečné.