Nabídka seminářů

Léčebné kódy » Nabídka seminářů

Schůzky      Čas                                         Termín_____

4 x 3 hod                                                   další termín leden - únor 2016

Další termíny budou postupně zveřejňovány. Je možné domluvit termíny a místa konání pro skupiny zájemců.

Místo konání: poradna v Konojedské 21, Praha 10

Cena:      2800 Kč vč. tištěné Studijní příručky účastníka

Platba:  (po odsouhlasení, že počet přihlášených umožní konání kurzu) nejpozději 7 dní před první hodinou na účet 0981082153/0800 - variabilní symbol č. telefonu, nebo hotově. 

Přihlášky:  Jarmila Lukešová, info@kineziologie-masaze.cz ,  tel. 737 889 033