Použití Bachových esencí

Bachovy esence » Použití Bachových esencí

 

 č.

   

STAV K LÉČENÍ:

1

Řepík lékařský

Agrimony

Za usměvavou tváří skrývané strachy, útrapy, nemoci. Uvnitř napjatý, navenek uvolněný. Ignoruje, vytěsňuje a nepřiznává své problémy, vyhýbá se konfliktům. Je rád ve společnosti, může mít sklon k užívání opojných látek. Bouřlivé a trýznivé  myšlenky ruší spánek

2

Topol osika

Aspen

Nevysvětlitelné obavy, strach bez zjevného důvodu ze všeho možného, i vlastních myšlenek, noční můry, plachost, bázlivost, přehnaná citlivost

3

Buk lesní

Beech

Kritický a netolerantní k ostatním, neschopnost vcítit se, pedant, přílišná hrdost a tvrdost, odsuzuje, zatvrzelý, nesnášenlivý, arogantní, pocit izolovanosti a nadřazenosti, neschopnost vidět své chyby, vždy mám pravdu, agresivita.

4

Zeměžluč lékařská

Centaury

Přehnaná podřízenost, poníženost, přetížení, neschopen říci ne, prosadit se, ohraničit se, vymanit, slabá vůle, nízké sebevědomí, kopírování druhých, strach z autorit, stydlivost, slabost, ovlivnitelnost.

5

Rožec - Voskovka

Cerato

Ptá se na rady druhých místo důvěry ve svůj dobrý úsudek, i když má dost moudrosti a schopností. Velká ovlivnitelnost, uznávání konvencí, uposlechnutí názorů druhých i ve svůj neprospěch.

6

Slíva třešňová - Mirabelka

Cherry Plum

Obavy ze ztráty sebekontroly a sebeovládání, i z vnitřního uvolnění, výbuchy a záchvaty vzteku a zuřivosti, hluboké zoufalství, nutkavé chování, sebevražedné sklony.

7

Pupen jírovce, koňského kaštanu

Chestnut Bud

Neumí se poučit ze zkušeností, opakuje stejnou chybu a chování, potíže s učením nového, lpění na starých vzorcích chování, nepozornost, recidivy, roztržitost, zapomnětlivost, nepoučitelnost

8

Čekanka obecná

Chicory

Touha vlastnit a kontrolovat milované, manipulace, citové vydírání, potřeba být nepostradatelným, strach ze samoty, sobectví, hysterie, neschopnost odpustit a zapomenout, sebelítost, urážlivost. Očekávání protislužby (podmiňovaná láska), upovídanost pro získání pozornosti x uraženost

9

Bílá lesní réva

Clematis

Nemá zájem o okolní dění, oddává se snění za bílého dne a přemýšlení o budoucnosti. Lhostejnost, iluze, sklon k omdlévání, neschopnost rozeznat realitu od fantazie, nepozornost, zapomnětlivost.

10

Plané jablko

Crab apple

Má o sobě nevalnou představu, stydí se za svůj vzhled. Cítí se špinavý, ošklivý, obsese. Méněcennost. Očista na fyzické i psychické úrovni, přehnaná touha po čistotě, potřeba smýt vinu, hřích a nečisté myšlenky, odpor k nemocem, hladovka a půst, perfekcionismus

11

Jilm

Elm

Pocity přehnané odpovědnosti a přetížení úkoly (nezvládnutí úkolu), které vás vyčerpávají, jakož i ztráta sebedůvěry. " Jindy si věřím, ale mám toho moc". Únava, zavalení odpovědností zejména tehdy, když ostatní sám přesvědčil, že je nepostradatelný a úkol mu přerostl přes hlavu.

12

Hořec nahořklý

Gentian

Rychle ztrácí odvahu, propadá pochybnostem a skepsi. Odkládání změn. Spánek  neosvěží. Deprese, zklamání, neschopnost čelit ranám osudu i malým neúspěchům, pocit náhodné oběti . Pořád se ale nevzdává naděje.

13

Hlodaš evropský-Kručinka

Gorse

Naprostá beznaděj a sklíčenost, pocit, že nic nemá smysl, že nemůže nastat uzdravení, rezignace, nechuť žít. Zklamání a pesimismus. Vzdal jsem to, nemá to stejně cenu (dědičné nemoci).

14

Vřes obecný, skotský

Heather

Nechce být sám, osamělost, hypochondr, mluví  pořád  o sobě a upozorňuje na sebe, zveličuje své problémy a nemoci, sebelítost, vztahovačnost, málo lásky v dětství. Bere energii. Nezájem o problémy druhých.

15

Cesmína ostrolistá

Holly

Návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti,vztahovačnost, podezřívavost, pocit, že na něj někdo útočí. Zklamání, pocit nelásky, pomstychtivost, naschvály, urážlivost, prchlivost, závist, zatvrzelost.

16

Zimolez kozí list

Honeysuckle

Žije stále v minulosti dobré či tragické, ovládá ho nostalgie, smutek po rozchodu či úmrtí, glorifikace starých časů, lítost nad promarněnými šancemi, nezájem o současnost, stesk.

17

Habr obecný

Hornbeam

Kolísavé nálady, chybí potěšení, pociťuje mentální únavu, vymačkaný citrón. "Nedokážu začít, unavený, jen na tu práci pomyslím - pondělní ráno, ráno unavenější než večer. Obtíž čelit problémům. Deptající pocit stereotypu a rutiny, duševní přetížení a únava, pocit, že je toho moc.

18

Netýkavka žlázonosná

Impatiens

Popudlivý, netrpělivý, vnitřní neklid a napětí, reaguje velmi prudce, přehnané tempo. Bystrý, radši pracuje sám. Pomalí ho štvou. Sklon utíkat před sebou samým, hyperaktivita, tlačení na pilu, zbrklost, velká potřeba nezávislosti.

19

Modřín opadavý

Larch

Nedostatek sebevědomí, komplex méněcennosti. Popírá schopnosti, aby neselhal. Pocity ponížení po zlých zážitcích, strach ze zkoušek, neochota pouštět se do nových věcí, očekávání neúspěchu, srovnávání se s druhými

20

Kejklířka skvrnitá

Mimulus

Časté obavy ze známých věcí, o existenci, ze smrti, selhání, úrazu, zvířete, zubaře, bolesti, fobie, stydlivost, koktání, nervózní smích, uzavřenost

21

Hořčice polní

Mustard

Bez zjevných důvodů propadá melancholii či depresi, které znenadání přijdou a odejdou. Včetně pubertální a krize středního věku. Zádumčivost nelze setřást, dusí radost. Uzavření se ve smutku, neschopnost vnímat argumenty, introvertnost, neschopnost vykonávat běžné povinnosti

22

Dub letní

Oak

Silný pocit odpovědnosti ho nutí zdolávat překážky i přes vlastní vyčerpání. Neochota přijímat pomoc, pocit, že vše musí zvládnout sám a o vše se postarat. Cítí se silný, odolný, jde za svým cílem bez odpočinku. Běžně je spolehlivý, statečný. Touha dělat vše lépe než ostatní, pocit důležitosti je podmíněn výkonností a odpovědností. Odpovědnost za druhé, nikdy se nevzdává, nadlidská výdrž, vytrvalost, houževnatost. Nastupuje vyčerpání a frustrace.

23

Oliva

Olive

Tělesná i duševní únava a vyčerpání po činnosti, nemoci, utrpení. Chybí radost a zábava. Přetížení vysokými požadavky okolí, všeho je moc, pocit těžkého života, přetížení při starání se o nemocné…

24

Borovice lesní (skotská)

Pine

Neustále výčitky svědomí a pocity studu a viny i za vše, co nejde správně mimo něj,odpovědnost za chyby druhých,  pečlivý, s výkonem ale nespokojen, vysoké nároky na sebe, podceňování se, vždy hledá chybu v sobě, pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Zbabělost, omluvné vyjadřování.

25

Červený kaštan jírovec

Red Chestnut

Trpí přehnanými obavami a starostí o druhé, trápí se problémy druhých a zatěžuje je přílišnou starostí o ně, silné vnitřní spojení s blízkými, vměšování se do života druhých, neustálé očekávání, že se stane něco zlého.

26

Devaterník penízkovitý

Rock Rose

Propadá děsu, hrůze, panice, strachu a pocitu bezmoci, ochromění hrůzou. Přehnané reakce, pocení rukou, třes nohou, mdloby.

27

Voda z léčivých pramenů

Rock Water

Vysoké požadavky na sebe, strnulost, strnulé názory, přehnaná ctižádost, není dost flexibilní, potlačuje své potřeby. Železná disciplína, dogmatické postoje, fanatismus. Obětování se, zklamání sebou, když se ideály nenaplňují. Přísná výchova, tvrdost, nemilosrdnost a bezcitnost k sobě i druhým.

28

Chmerek roční

Sclerantus

Trpí nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností. Roztěkanost, nálada kolísá mezi extrémy, labilita, nevypočitatelnost, vnitřní neklid, nesoustředí se, časový skluz

29

Snědek okoličnatý

Star of Bethlehem

Tělesný nebo duševní šok, ztráta, bez ohledu na to, kdy se to stalo. Nezpracované a potlačené zážitky od početí, velké leknutí, krize, strach při nemocech a bolestech, zejména vleklých. Po letech fyzické symptomy. Vnitřní otupělost, stažení se.

30

Kaštan jedlý

Sweet chestnut

Propadá naprostému zoufalství, bezvýchodnosti, dosažení hranice únosnosti, velké utrpení, smutek a žal, selhání sil, není naděje. Zkusil vše, není cesta (smrt milovaného). Izolace.

31

Sporýš lékařský

Vervain

Plný entusiasmu, idealismu, snaží se prosadit a strhnout všechny s sebou, přehánění, horlivost, přehnaná aktivita, i když to přesahuje jeho síly. Potřeba vnucovat druhým svou pravdu a snaha je napravit, všechno dělat líp než na 100%, přesvědčování, co by kdo měl dělat a jak žít, nesnáší bezpráví. Fixní představy a principy. Nespavost (silná duševní aktivita, neodpočívá)

32

Vinná réva

Vine

Silná ctižádost a vůle dominovat. Ignoruje názory druhých, přikazuje, je tvrdý (tyranizuje). Hádavost, arogance, mentorování, povýšenost, bezcitnost, nahánění strachu druhým, velká sebejistota, vykořisťování druhých, bezohlednost, panovačnost, touha po moci.

33

Vlašský ořech

Walnut

Na všechny změny, porod, rozchod, menstruace, nové zaměstnání, stěhování, nástup do školky ... Cítí se být v rozhodujícím životním období a hledá úkryt před nejistotou. I když jde o správné životní rozhodnutí, neschopen udělat důležitý životní krok. Vlašský ořech pomáhá zvládnout rušivé změny a vlivy bránící v tom, udělat co chci.

34

Žebratka bahenní - Kakost

Water Violet

Dává přednost samotě, klidný, schopen poradit, často hrdě rezervovaní, nevyhledávají pomoc. Odstup, nepřístupnost, izolovanost, neschopnost se uvolnit, hrdost, strach z blízkosti a intimity, odmítání citů a emocí.

35

Bílý kaštan

White Chestnut

Neustálý kolotoč myšlenek, kterých se nelze zbavit, nedostatek koncentrace, potíže s usínáním a spánkem v důsledku přemýšlení, stále se vracející problémy, nutkavé chování, vnitřní samomluva

36

Sveřep větevnatý-Oves hluchý

Wild Oat

Nespokojenost, protože nenachází svůj pravý životní smysl a své poslání, nerozhodnost ohledně určité cesty, nedůslednost, frustrace, chybí cíl. Nezpracovaný potenciál.

37

Planá šípková růže

Wild Rose

Apatie, rezignace, deprese, nesnaží se život zlepšit, učí se s tím žít. Nezájem o život, ztráta radosti ze života.

38

Vrba žlutá

Willow

Cítíte zatrpklost, vnitřní hněv a vzdor, považujete se za oběť osudu a křivdy, necítíte odpovědnost za své chyby, obviňování druhých, závidíte jim štěstí. Zlepšení nemoci připouštíte neradi.

39

Krizová esence

Rescue Remedy

Směs pěti esencí, kterou Dr. Bach vytvořil ke zvládnutí napjatých situací  (šok, stres, strach, tréma, hrůza, pohřeb, hádka, panika, cestování…, zranění, štípnutí, alergie, úpal, otrava, bolest, kolika, srdeční zástava, dušení, spáleniny, krvácení, močové kameny, bezvědomí, horečka, mdloby, záchvaty.... ) Možno nakapat i do rány, rostlinám na řez, při zvadnutí od nezalití...)