Program semináře

Léčebné kódy » Program semináře

Naučíme se používat Univerzální léčebný kód pro nejrůznější životní situace. Léčebným kódem se rozumí postup energetického působení rukama a prsty na 4 léčivá centra těla. Správně provedené kódy a láskyplný přístup rozpouští nevědomé traumatické vzpomínky, mylné názory a jejich destruktivní energie, které jsou zdrojem fyziologického stresu a problematických vzorců chování.  Odstraněním příčin stresu a uvolněním napětí v těle mohou léčivá centra zajistit správnou činnost neuro-imunitního systému. Tělo regeneruje a samo se postupně léčí v pořadí podle své moudrosti.

12 kategorií záležitostí srdce 

Seminář se složen z 12 hodinových programů. Zaměříme se, podle vlastní potřeby, na oblast zdraví, vztahů, financí a/nebo spirituality, na to, co nás trápí, jak bychom se chtěli cítit, jaké mylné názory změnit. Myšlenky, emoce a vzorce chování, které používáme, jsou založeny na našich názorech. Na základě ošklivých zážitků jsme si mohli vytvořit mylné názory, podle nichž uvažujeme a nepřiměřeně se chováme. 

Tyto záležitosti jsou rozděleny do 12 kategorií, jako je neschopnost odpouštět, sobectví, strach, zlost. Budeme pracovat na jejich transformaci na 12 pozitivních způsobů myšlení a ctností, jako je schopnost odpustit, láska, radost, klid, trpělivost.

Schůzky se skupinou

Výhodou je práce na sobě v klidu a bezpečí se spřízněnou skupinou lidí, kteří se povzbuzují a sdílejí (pokud se tak rozhodnou,) své duchovní výsledky, což mnohonásobně zvyšuje energii a transformaci všech a inspiruje k dalším možnostem využití léčebných kódů.  

Praktikování Léčebných kódů nemá vazbu na žádné náboženství. Je to však energetická a spirituální léčba srdce.  Než zahájíme působení kódem na záležitost, na kterou jsme se připravili, vyjádříme krátkou konkrétní modlitbou nebo vroucím přáním, co bychom chtěli změnit k dobrému.

Příprava na seminář

Každý účastník semináře bude používat pro přípravu na programy a pro činnost na schůzkách Příručku proúčastníky semináře. Příručky objednám pro všechny hromadně po obdržení záloh.  Budou předány elektronicky na e-mailové adresy, uvedené v přihláškách. Každý si příručku vytiskne, nebo ji může mít s sebou třeba na Ipadu a vytiskne si  z ní pracovní listy, s nimiž se bude na schůzce pracovat a do nichž si bude zapisovat přípravu na nadcházející schůzku. Příručka Vám bude také v budoucnu sloužit, kdykoli budete potřebovat léčit nějaký problém sobě nebo blízkým. Pokud se zúčastní semináře další člen nebo členové rodiny, mohou mít příručku společnou.

Přesné disposice k zahájení a přípravě na seminář Vám pošlu po Vašem přihlášení a zaplacení zálohy, což by mělo být nejpozději 10 dní před první schůzkou.